På forsiden kommer der en kort beskrivende tekst om hvad man finder på hjemmesiden. Da jeg kun er den samme person så valgte jeg at lægge det hele på én side. Firmaet Cabion har forskellige udviklingsopgaver af mekatronisk kartakter, eftersom jeg er en tænkende person der interesserer sig for samfundsforhold har jeg givet efter for at der mangler en fornuftig politik der tilgodeser individet frem for diverse systemer så jeg blev nødt til at definere AndelsKapitalismen det begrunder jeg på den side.

Da jeg elsker udvikling så har det ført til forskellige projekter igennem årene og her beskriver jeg så raketter, pillefyr og mit red-verdenen-projekt SeaDew. Samt andre projektideer.

Hvis det skulle være ønskeligt med kontakt – så har jeg oprettet en hel side til det formål.
Velkommen på Cabion, Peder!